ΕΚΘΕΣΗ

• Λ. Κηφισίας 352, 152 33 Χαλάνδρι, τηλ.: 210 61 98 998, fax: 210 61 98 405
• 9ο χλμ Ε.Ο. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, 57 001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 474 174

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

• Λ. Κηφισίας 61, 151 24 Μαρούσι , τηλ.: 210 6155800, fax: 210 6155895
• Λ. Μαραθώνος 175, 153 44 Γέρακας, τηλ.: 210 6607000, fax: 210 6607099
• 9ο χλμ Ε.Ο. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, 57 001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 474 174